موارد استثناي رضايت آگاهانه
عنوانبه روز رسانینظراتWordفایل PDFفایل
اطلاعات بيمار 1391/07/20 ثبت نظر 12.5KB  22.7KB 
شركت پزشك در ترغيب بيمار براي كمك‌هاي داوطلبانه (مشاركت اجتماعي و كمك در ارتقاي سلامت جامعه) 1391/07/20 ثبت نظر 11.5KB  22.5KB 
موارد استثناي رضايت آگاهانه 1391/07/20 ثبت نظر 13.4KB  26.8KB 
موارد استثناي رضايت آگاهانه 1391/07/20 ثبت نظر 13.4KB  26.8KB 
 

Skip Navigation Links
صفحه اصلي
Skip Navigation Links
درباره ما
درباره آیین اخلاق پزشکی جمهوری اسلامی ایران
راهنما
Skip Navigation Links
تماس با ما
سايتهاي مرتبط
جستجو